Zakład brukarski
Eugeniusz
Baranowicz
ul. Kormoranów 154
85-432 Bydgoszcz
tel. kom.: 501-519-778
tel/fax: 52 581-04-30
Odwiedzin:    4382
 
Jako zakład gwarantujemy:
- profesjonalność wykonania,
- możliwość negocjacji cen,
- dogodne warunki płatności,
- fachowe doradztwo w zakresie wykonania usługi,
- wieloletnie gwarancje,
- wykwalifikowaną kadrę,
- profesjonalny sprzęt.
 
W produkcji używamy wyłącznie surowców i materiałów atestowanych.
 
Wykonujemy specjalistyczne roboty drogowo – inżynieryjne w zakresie:
 • Robót przygotowawczych:
  • odhumusowanie terenu,
  • rozbiórka istniejących nawierzchni i elementów infrastruktury drogowej.
 • Robót ziemnych:
  • załadunek i przewóz mas ziemnych,
  • wymiana gruntu rodzimego i organicznego na budowlany,
  • wzmocnienia podłoża drogowego.
 • Robót nawierzchniowych związanych z układaniem:
  • podbudów betonowych,
  • nawierzchni betonowych,
  • nawierzchni z kostki brukowej, betonowej oraz starobruku,
  • nawierzchni z kostki kamiennej oraz granitowej,
  • krawężników drogowych i obrzeży.
 • Robót wykończeniowych:
  • tworzenie małej architektury,
  • stawianie palisad..
 • Robót drogowo – odwodnieniowych:
  • wykonanie przepustów drogowych,
  • montaż i ustawienie wpustów drogowych oraz studni drenarskich.