Zakład brukarski
Eugeniusz
Baranowicz
ul. Kormoranów 154
85-432 Bydgoszcz
tel. kom.: 501-519-778
tel/fax: 52 581-04-30
Odwiedzin:    5224

ROK 2014

Lp

Opis wykonywanych czynności i ich lokalizacja

Zamawiający

1

3

4

1

Budowa chodnika prowadzącego do punktu informacji turystycznej w świetlicy wiejskiej w Błądzimiu

Gmina Lniano

2

Remont połączony z modernizacją oraz zagospodarowanie obiektu małej infrastruktury rekreacyjnej w mci Lniano

Gmina Lniano

3

Remont ulicy Sosnowej w Tleniu

 

Gmina Osie

4

Utwardzenie części powierzchni działki 280/1, 280/4 kostka brukową w miejscowości Lniano

Gmina Lniano

5

Modernizacja połączenia komunikacyjnego w pasie drogi powiatowej związanej z przebudową parkingu przy ul. Ceynowy w Bukowcu

Gmina Bukowiec

6

Przebudowa chodnika łączącego ul. Ceynowy i ul. Młyńską oraz odnowienie placu parkingowego wraz z infrastruktura towarzyszącą przy ul. Ceynowy

Gmina Bukowiec

7

Modernizacja ul. Andrykowskiego w miejscowości Osie

Gmina Osie

8

Wykonanie robót brukarskich dla PBDiM Sp.zo.o. Świecie w miejscowości Kawęcin i Sulnowo

PBDiM Sp.zo.o.

9

Budowa chodnika Nowe-Tryl-Wielki Lubień w miejscowości Wielki Lubień

PZD Świecie

10

Budowa ul. Miodowej w Gródku

Gmina Drzycim

11

Wymiana nawierzchni peronu I i II na stacji PKP Laskowice Pomorskie

PLK


 

ROK 2013

Lp

Opis wykonywanych czynności i ich lokalizacja

Zamawiający

1

2

3

1

Przebudowa drogi gminnej we wsi Wierzchy o długości 232 m

Gmina Osie

2

Wykonanie robót brukarskich na budowach prowadzonych przez Leszka Stosika

M.T.U.R-B – Stosik Leszek

3

Utwardzenie placu pod kontenery na śmieci na terenie gminnej oczyszczalni ścieków w Lnianie

Gmina Lniano

4

Dr. Woj. Nr 239. Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w miejscowości Laskowice Pomorskie – etap III, od km 0+242 do km 0+430

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

5

Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu po przez zagospodarowanie terenu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wsi Bukowiec

Gmina Bukowiec

6

Utwardzenie terenu przy ulicy Topolowej w Bukowcu

Gmina Bukowiec

7

Remont placu apelowego przed budynkiem szkolnym w miejscowości Różanna

Szkoła Podstawowa w Różannie

8

Utwardzenie zjazdu z ulicy Rajskiej do Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy

PBDIM Świecie

9

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej przy ulicy Poznańskiej 31 w Bydgoszczy

Projekt 31 S.C. A.S. Malingowscy

10

Budowa ciągów komunikacyjnych mających na celu likwidację barier architektonicznych, dla uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Przysiersku

Szkoła Podstawowa w Przysiersku

ROK 2012

Lp

Opis wykonywanych czynności i ich lokalizacja

Zamawiający

1

3

4

1

Wykonanie odwodnienie rowu przydrożnego przy drodze powiatowej nr1211C w Lnianie

PZD Świecie

2

Wykonanie chodnika przy ul. Nowy Świat w Osiu

Gmina Osie

3

Modernizacja parkingu przy ul. Dworcowej w Osiu

Gmina Osie

4

Przebudowa dojazdu do budynków P.T.H.U.P Janusz Leszczyński w m-ci Lniano

P.T.H.U.P

J.Leszczyński

5

Przebudowa drogi gminnej ul. 31 Stycznia  w miejscowości Lniano

Gmina Lniano

6

Wykonanie parkingów na samochody osobowe w Ośrodku Wypoczynkowym w Tleniu

Stolarnia

K. Otlewski

7

Wykonanie drogi dojazdowej do kącika rekreacyjno-wypoczynkowego w Ośrodku wypoczynkowym w Tleniu

Stolarnia

K. Otlewski

8

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1254C Dolna Grupa-Michale w km 0+033 do 1+110

PZD Świecie

9

Przebudowa ul. Brzozowej w Osiu

Gmina Osie

10

Kanalizacja deszczowa i przebudowa nawierzchni w rejonie dystrybutorów paliw

Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa Lniano

11

Budowa chodników przy drodze wojewódzkiej nr 239 w miejscowości Lniano

Gmina Lniano

 

ROK 2011

Lp

Opis wykonywanych czynności i ich lokalizacja

Zamawiający

1

2

3

1

Prace budowlano drogowe dla inwestycji. Budowa silosów zbożowych z infrastrukturą

Silosy Zbożowe Warlubie

2

Remont chodników przy drodze 239 w Lnianie

Gmina Lniano

3

Rozbudowa poligonu w Tylnej Górze, budowa dróg dojazdowych

Szkoła PPSPożarnej w Bydgoszczy

4

Modernizacja istniejącego parkingu BS Osie

BS Osie

5

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1218C Wielki Lubień .Budowa chodników 906 mb

PZD Świecie

6

Przebudowa drogi powiatowej nr 1220C Wielki Komórsk

PBDiM

7

Przebudowa drogi gminnej ul. Jeziorna  w miejscowości Lniano

Gmina Lniano

8

Przebudowa drogi gminnej ul. 31 Stycznia  w miejscowości Lniano

Gmina Lniano

9

Modernizacja parkingu na samochody ciężarowe w Lnianie

Usługi Transp. Stefan Pastewski

ROK 2010

Lp

Opis wykonywanych czynności i ich lokalizacja

Zamawiający

1

Remont chodnika w mci. Lniano ul. Wyzwolenia

Gmina Lniano

2

Utwardzenie wjazdu do Ogrodu „Wrzos” w Bożenkowie

Ogród „Wrzos”

3

Wykonanie utwardzenia z kostki POL-BRUK wokół przepompowni w mci. Brzeziny

ZUWAndrzej Musiał

4

droga powiatowa nr 1203C odcinek Osie-Tleń na odcinku 0+00 do 5+676,4

PBDiM Świecie

5

Wykonanie nawierzchni z kostki POL-BRUK w Zakładzie Stolarskim Otlewski w Osiu

Stolarnia Otlewski

6

Przebudowa drogi gminnej nr 030923C Gawroniec - Przysiersk

PBDiM Kobylarnia

7

Przebudowa ul. Sportowej w Lnianie

Gmina Lniano

8

Wykonanie dojazdu do sklepu wielobranżowego w Lnianie ul. Wyzwolenia 7a

Sobiechowski

9

Przebudowa chodników przy ul. Sportowej w miejscowości Lniano

Gmina Lniano

10

Wykonanie odwodnienia drogi w miejscowości Trzęsacz

PBDiM Świecie

11

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1215C Wałkowiska-Jeżewo w miejscowości Brzeziny

PZD Świecie

12

Wykonanie chodników i podjazdów do bloku mieszkalnego w Bydgoszczy ul. Gdańska

Wspólnota mieszkaniowa

13

Przebudowa drogi powiatowej 1233C Lniano-Bramka w miejscowości Lniano

PBDiM Świecie

14

Ustawienie krawężników i wykonanie nawierzchni z kostki POL-Bruk na terenie Silosy Zbożowe Warlubie

EKO-TANK

15

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1262C w miejscowości Bukowiec

PZD Świecie

16

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 551 Strzyzawa- Wąbrzeźno odcinek Kączewice-Chełmża

PBDiM Świecie

17

Wykonanie nawierzchni z kostki POL-Bruk wokół restaurowanego budynku w Tucholi

MTURB Stosik Leszek

ROK 2009

Lp

Opis wykonywanych czynności i ich lokalizacja

Zamawiający

1

Odbudowa nawierzchni chodników po robotach wod-kan na ul. Mińskiej w Bydgoszczy

INFRA SA

2

Przebudowa chodnika w miejscowości Gródek

Gmina Drzycim

3

Budowa parkingu dla przedszkola w Drzycimiu

Gmina Drzycim

4

Budowa chodnika w miejscowości Wierzchy droga powiatowa nr 1029C

PZD Świecie

5

Budowa chodnika w miejscowości Twarda Góra przy drodze powiatowej nr 1206C

Gmina Nowe

PZD Świecie

6

Wykonanie ciągów komunikacyjnych w miejscowości Bukowiec

Gmina Bukowiec

7

Budowa chodnika w miejscowości Bukowiec droga powiatowa nr 1261C

PZD Świecie

8

Remont chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 239 w m. Lniano

Gmina Lniano

9

Remont dojazdu oraz parkingi w Banku Spółdzielczym w Lnianie

Gmina Lniano

10

Remont i modernizacja chodnika w Polskich Łąkach

Gmina Bukowiec

11

Modernizacja wjazdu do Banku Spółdzielczego w Bukowcu

Bank Spółdzielczy Świecie

12

Przebudowa parkingu w m. Bukowiec przy stadionie sportowym

Gmina Bukowiec

13

Chełmno droga wojewódzka i droga dojazdowa do PKS

PBDiM Świecie

ROK 2008

Lp

Opis wykonywanych czynności i ich lokalizacja

Zamawiający

1

Wykonanie poszerzenia ul. Mickiewicza  w Osiu wraz z odwodnieniem

Gmina Osie

2

Wykonanie dojazdu do bloku mieszkalnego w Osiu

L. Stosik

3

Budowa chodnika w miejscowości Mały Komórsk droga powiatowa nr 1219C

PZD Świecie

Gm. Nowe

4

Remont uszkodzonego skrzyżowania dróg w mc. Grzybek

Gmina Osie

5

Wykonanie dojazdu do Straży Pożarnej w Iwcu

Gmina Cekcyn

6

Wykonanie dojazdu do Straży Pożarnej w Zdrojach

Gmina Cekcyn

7

Remont nawierzchni placu parkingowego – Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy

RZI Bydgoszcz

8

Wykonanie podjazdu do sklepu w Jaszczu

R-H Spół. Pracy osie

9

Wykonanie placu manewrowego w Zakładzie Stolarskim K. Otlewski w Laskowicach

Stolarnia K. Otlweski

10

Remont skrzyżowania drogi powiatowej w mc. Serock

PZD Świecie

11

Modernizacja wjazdu do przedszkola w Osiu

Gmina Osie

12

Naprawa uszkodzonej nawierzchni chodników po robotach wod-kan ul. Twardzickiego w Bydgoszczy

INFRA SA

13

Wykonanie dojazdów do budynku mieszkalnego przy ul. Gniewkowskiej w Bydgoszczy

Ślizak

14

Remont nawierzchni parkingu - Bydgoszcz

RZI Bydgoszcz

15

Wykonanie robót drogowych przy boiskach sportowych ORLIK 2012 w Bukowcu

FIRMA KASZUB

16

Wykonanie dojazdów oraz dojścia do modernizowanego Banku Spółdzielczego w Drzycimiu

Gmina Bukowiec

17

Odbudowa nawierzchni chodników po robotach wod-kan na ul. Mińskiej w Bydgoszczy

INFRA SA